Strategisch plan

De parkeermarkt is een gefragmenteerde groeimarkt, die kansen biedt voor een grote parkeeronderneming als Q-Park. Wij kunnen profiteren van schaalvoordelen en de hoge investeringen die nodig zijn voor digitale dienstverlening, verduurzaming van installaties en voor lokale en centrale ondersteuning, spreiden over meerdere parkeerfaciliteiten.

Onze schaalgrootte en financiële soliditeit biedt ook kansen om duurzaam en doeltreffend samen met lokale overheden en partners te werken aan een effectief mobiliteitsbeleid.

We hebben dan ook besloten, na een zorgvuldige analyse, om de focus van onze strategie te richten op waardecreatie. Dit doen we onder andere door het vergroten van vrije kasstromen uit de bestaande portfolio, waar mogelijk schaalvoordelen nog beter te benutten en de parkerende klant nog beter van dienst te zijn.

We houden daarbij rekening met een aantal megatrends die van invloed zijn op de toekomst van de parkeermarkt, waaronder digitalisering, verstedelijking, winkelbeleving, duurzaamheidsontwikkelingen en de ontwikkelingen in autogebruik.