Personeel & Organisatie

Medewerkers

De deskundigheid en betrokkenheid van onze 2.517 medewerkers in de vier regio's, hun onderlinge samenwerking en communicatie zijn bepalend voor de professionaliteit en slagvaardigheid van onze organisatie. Alleen met hun inzet kunnen wij de door ons gewenste kwaliteit realiseren in onze producten en diensten. We streven naar een diverse personeelssamenstelling en besteden bijzondere zorg aan het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers.

Q-Park hecht veel waarde aan het versterken van de bedrijfscultuur, onder andere door het verankeren van onze vier kernwaarden: klantgericht, kwaliteitgericht, samenwerken en resultaatgericht. Opleiding en training zijn instrumenten om deze kernwaarden in te bedden in ons denken en doen.

Ondanks onze internationale schaalgrootte zijn we ons zeer bewust van het belang van de menselijke maat in ons bedrijf en in de maatschappij. Onze dienstverlening is sterk lokaal georganiseerd, dicht bij onze klanten. Onze operationele medewerkers zijn het gezicht van Q-Park bij de klanten van onze parkeerfaciliteiten. Onze QCR-medewerkers zijn de stem van Q-Park. Het is juist voor deze groep medewerkers extra belangrijk dat zij klantvriendelijk en attent optreden.

Customer Service Academy

Klantgerichtheid is een thema dat al jaren onze bijzondere aandacht heeft. In samenwerking met het Servicecentrum Limburg Competent heeft Q-Park in september 2014 de Customer Service Academie gelanceerd, die op MBO/HBO- en universitair niveau opleidingen ‘klantgerichtheid’ gaat organiseren. Bij alle opleidingen draait het om dienstverlening, klantgerichtheid en klantbeleving. Behalve voor medewerkers van Q-Park staan de opleidingen ook open voor medewerkers van andere organisaties. Inmiddels zijn ook de gemeente Maastricht, Vodafone en Arvato aangehaakt bij het initiatief. De eerste MBO-leergang Customer Services is medio oktober van start gegaan. Op termijn komen er varianten op andere niveaus.

"Voortouw in opleiding in klantgerichtheid"

“Bij ons vormt klantgerichte dienstverlening op hoog niveau de kern van het bedrijf”, aldus Mark van Haasteren, Algemeen Directeur Q-Park Nederland. “Een opleiding die daar specifiek op ingaat bestond nog niet. Dat was wat ons betreft een gemis. Vandaar dat we hierin het voortouw hebben genomen. Bovendien is het een mooie stimulans voor de regio Zuid-Limburg. Hier zijn veel customer service-gedreven organisaties gevestigd. De regio is daarnaast goed bereikbaar vanuit Duitsland en België. De opleidingen zijn niet alleen goed voor de mobiliteit van customer service-medewerkers tussen de verschillende organisaties in Zuid-Limburg, maar ook voor het imago van de verschillende branches.”

Baankansen voor laagopgeleiden

Onze maatschappelijke relevantie voor operationele medewerkers is groot. Veel gebieden waarin laaggeschoolden iets konden bereiken, verdwijnen in de interneteconomie. We zorgen samen met de retail- en schoonmaakbranche voor de werkgelegenheid van een stroom mensen in de maatschappij die heel moeilijk ergens anders aan de slag komt. Wij zijn voor hen een bindende factor en bieden afwisselend werk met een zekere status, waardoor deze medewerkers zich gewaardeerd voelen. Ook die sociale kant is een onderdeel van de kwaliteitsaspecten van Q-Park.

Weerbaar tegen agressie en geweld

Omdat zij rechtsreeks contact hebben met onze klanten, maken onze medewerkers soms ook minder fraaie dingen mee, zoals agressie of geweld. We zijn ons zeer bewust hoe bedreigend en traumatisch dergelijke situaties zijn. We zijn zuinig op onze medewerkers en vangen ze op als ze slachtoffer zijn geworden van verbaal en/of fysiek geweld. We proberen hen weerbaarder te maken door middel van conflicthanteringstrainingen. 550 Medewerkers volgden een dergelijke training in 2014.

Tevredenheidsonderzoek

Jaarlijks organiseert Q-Park een medewerkers­tevredenheidsonderzoek. De resultaten – die sterk verschillen per land en locatie - worden gebruikt om de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers op peil te houden en waar mogelijk te vergroten. Sinds 2013 werken we met een uniforme enquête in de vier regio's. Dit maakt het mogelijk resultaten met elkaar te vergelijken en beleid hierop af te stemmen.

Organisatie

Regio-indeling

Dit jaar hebben we de tien Q-Park landen ingedeeld naar regio's. De landen in de regio's passen bij elkaar qua cultuur, bedrijfsmodel en economische slagkracht. De regio-indeling stelt ons in staat een nog betere dienstverlener te zijn voor onze parkerende klanten en partners. Het verbetert bovendien de efficiëntie en doelmatigheid omdat we gebruikmaken van gedeelde voorzieningen en verdergaande standaardisatie.

We kennen nu vier regio's:

Meer over onze organisatie vindt u in onze Engelstalige Governance.